Z dobrymi wynikami

Imigranci mogą szybciej stać się Niemcami

Nachrichten
02.02.2024 17:02

Niemiecki Bundesrat zatwierdził w piątek nową ustawę o obywatelstwie. Stanowi ona, że imigranci mogą uzyskać niemieckie obywatelstwo już po pięciu latach pobytu (patrz wideo powyżej). Warunkiem wstępnym jest zdolność do samodzielnego utrzymania się bez pomocy państwa.

Jeśli osiągają dobre wyniki w szkole lub w pracy, mają dobre umiejętności językowe lub są zaangażowani w wolontariat, mogą zostać naturalizowani już po trzech latach. Wcześniej imigranci musieli mieszkać w kraju przez co najmniej osiem lat, aby ubiegać się o niemieckie obywatelstwo.

Zatwierdzono również podwójne obywatelstwo, które wcześniej miało zastosowanie tylko do obywateli UE i niektórych szczególnych przypadków, ale nie do osób pochodzących na przykład z Turcji. Reforma ma również wpływ na Niemców, którzy chcą zostać obywatelami innego kraju. Nie potrzebują oni już specjalnego zezwolenia od władz. Bez tego wcześniej straciliby swoje niemieckie obywatelstwo.

Szybsza deportacja przestępców i przemytników
W ustawie o poprawie repatriacji wprowadzono kolejną innowację. W szczególności osoby, które popełniły przestępstwa, zagrażały innym lub przemycały ludzi do kraju, mają być szybciej deportowane. Władze będą miały więcej możliwości zlokalizowania osób zobowiązanych do opuszczenia kraju, wyjaśnienia ich tożsamości i uniemożliwienia im ucieczki. Ponadto, ludzie będą mogli pozostać w areszcie imigracyjnym do 28 dni w przyszłości, w porównaniu do dziesięciu dni wcześniej.

Niektórzy politycy wyrazili w piątek obawy, że nowe przepisy mogą nie być w pełni wykonalne. W parlamencie doszło do wymiany ciosów w związku z ustawą o obywatelstwie.

 krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
play_arrow
close
expand_more
Loading...
replay_10
skip_previous
play_arrow
skip_next
forward_10
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
explore
Neue "Stories" entdecken
Beta
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kostenlose Spiele