Blíží se zastavení výroby

Německo: Příliš velké znečištění z továrny Tesla?

Nachrichten
27.02.2024 11:07

Teprve na konci ledna musela továrna Tesla v německé spolkové zemi Braniborsko na čtrnáct dní zastavit výrobu. Důvodem tehdy byla mezera v dodavatelském řetězci komponentů v důsledku útoků jemenských povstalců Hútíů v Rudém moři. Nyní továrnu čeká další nedobrovolná přestávka. Příslušný vodohospodářský úřad je znepokojen nadměrným množstvím znečišťujících látek v odpadních vodách.

Měření prý ukázala, že do kanalizace v Grünheide, kde se továrna nachází, je již zhruba dva roky vypouštěno příliš mnoho fosforu a celkového dusíku (součet anorganického a organického dusíku, pozn. překl.). Podle zpráv zpravodajského časopisu "Stern" a RTL Exklusiv bylo v některých případech dosaženo šestinásobku povoleného limitu. Vodárenský svaz Straußberg-Erkner vyzval dopisem všechny starosty v regionu, aby vypnuli odpadní potrubí Tesly.

Tesla: Mají vlastní čistírnu odpadních vod
V písemné reakci na obvinění sdělila mluvčí závodu zpravodajskému kanálu ntv, že německá pobočka americké automobilky má vlastní čističku odpadních vod. Do městské sítě jsou odváděny pouze odpadní vody ze sanitárních zařízení a podnikové jídelny. Berliner Wasserbetriebe uvedla, že pitná voda nebyla kontaminována.

Zprávy o dalším porušování předpisů v oblasti životního prostředí
Závod Tesla v Grünheide již v minulosti vzbudil rozruch kvůli údajnému porušování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o ochraně životního prostředí. Časopis "Stern" tvrdí, že odhalil závažné průmyslové havárie a únik stovek litrů ropy do země.

 krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
play_arrow
close
expand_more
Loading...
replay_10
skip_previous
play_arrow
skip_next
forward_10
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
explore
Neue "Stories" entdecken
Beta
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kostenlose Spiele