Powiązania z Hamasem

ONZ bada zarzuty wobec pracowników

Nachrichten
05.02.2024 19:23

W związku z poważnymi zarzutami wobec pracowników Palestyńskiej Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim (UNRWA), sekretarz generalny António Guterres ogłosił wszczęcie dochodzenia. Komisja, której przewodniczy była francuska minister spraw zagranicznych Catherine Colonna, ma ocenić neutralność organizacji.

Pracują nad tym trzy organizacje praw człowieka ze Szwecji, Norwegii i Danii. Jak poinform owano, dwunastu pracowników UNRWA jest podejrzanych o udział w ataku Hamasu na Izrael 7 października. Rządy takie jak austriacki, brytyjski, japoński, kanadyjski i niemiecki ogłosiły, że na razie wstrzymają płatności na rzecz organizacji pomocowej.

Planowany raport
Komisja ma teraz ustalić, "czy agencja robi wszystko, co w jej mocy, aby zapewnić neutralność i reagować na poważne przypadki nadużyć, jeśli takie istnieją". Raport okresowy powinien być dostępny do końca marca, a raport końcowy do końca kwietnia. Powinien on zawierać "zalecenia dotyczące poprawy i wzmocnienia" istniejących mechanizmów.

Nowe dochodzenie jest prowadzone równolegle z wewnętrzną oceną ONZ, która została uruchomiona w styczniu (patrz wideo powyżej). Premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział w zeszłym tygodniu, że organizacja pomocowa została całkowicie "zinfiltrowana" przez Hamas, który rządzi Strefą Gazy.

Kryzys humanitarny
W Strefie Gazy mieszka około dwóch milionów ludzi. Od początku wojny zginęło co najmniej 27 478 mieszkańców. Wiele osób zostało przesiedlonych i żyje w katastrofalnych warunkach. Wojna została wywołana atakiem na Izrael przeprowadzonym przez organizację terrorystyczną Hamas 7 października. Około 1160 osób zginęło, a kolejne 250 zostało wziętych jako zakładnicy w Strefie Gazy.

 krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
play_arrow
close
expand_more
Loading...
replay_10
skip_previous
play_arrow
skip_next
forward_10
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
explore
Neue "Stories" entdecken
Beta
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kostenlose Spiele