Významný soudní proces v oblasti reklamních technologií

Evropští vydavatelé požadují po společnosti Google 2,1 miliardy eur

Nachrichten
28.02.2024 16:00

Ve středu podalo 30 evropských vydavatelství ze 17 různých zemí, včetně řady rakouských médií včetně listu "Krone", žalobu na americkou internetovou společnost Google v hodnotě miliardy eur. Požadují náhradu škody ve výši 2,1 miliardy eur a obviňují vyhledávač a internetového giganta z protisoutěžního chování v oblasti "ad tech" - reklamních technologií a reklamních serverů na internetu.

Žaloba byla podána v Amsterdamu a vede ji advokátní kancelář Geradin Partners, která se specializuje na právo hospodářské soutěže v EU. Žaloba vychází z rozsudku z Francie. V roce 2021 tamní úřad pro hospodářskou soutěž zjistil, že společnost Google zneužila svého dominantního postavení v oblasti technologií pro online reklamu tím, že upřednostňovala své vlastní nástroje před nástroji svých konkurentů na úkor vydavatelů internetových stránek.

30 mediálních společností na palubě - včetně "Krone"
Celkem 30 evropských mediálních společností se rozhodlo uplatnit nároky na náhradu škody a svěřit případ odborníkům na právo hospodářské soutěže s kancelářemi v Londýně, Bruselu a Amsterdamu. Obviňují společnost Google, že jim způsobila ztráty chováním narušujícím trh: Tvrdí, že bez dominantního postavení společnosti Google by vydělávaly více a platily méně za reklamní nástroje. Z Rakouska jsou mezi žalujícími i časopisy "Krone", "Heute" a "Kurier". Geradin Partners: "Tento centralizovaný přístup odstraňuje nutnost podávat více žalob v různých evropských zemích, což by vytvářelo riziko nesrovnalostí a zvyšování nákladů."

Zitat Icon

Je nejvyšší čas, aby se společnost Google zodpovídala ze svého zneužívání a odškodnila oběti, tedy rozmanité a důležité evropské mediální odvětví.

Damien Geradin von Geradin Partners

Zakladatel advokátní kanceláře Damien Geradin: "Jsme hrdí na to, že zastupujeme více než 30 vydavatelů při uplatňování tohoto nároku. Odhalení nesprávného chování společnosti Google v oblasti reklamních technologií, které je nyní všem na očích, již bylo věnováno dost času. Je nejvyšší čas, aby se společnost Google za své zneužívání zodpovídala a odškodnila oběti, tedy rozmanité a důležité evropské mediální odvětví."

Jde o "Google Ad Manager"
. Žaloba se týká balíčku technologií, které americká společnost poskytuje v rámci "Google Ad Manager". "Pokud srovnáme online reklamní aukce s burzou, Google by zastupoval jak prodávající, tak kupující a zároveň by byl vlastníkem samotné burzy, což by vytvářelo jasný střet zájmů," uvedla právní kancelář. Společnost Google je dominantním poskytovatelem online reklamních serverů, provozuje nejdůležitější platformu pro prodej reklamy, kde si inzerenti zajišťují inzeráty, a vlastní nástroje používané k podávání nabídek na inzeráty.

Ve Francii udělil úřad pro hospodářskou soutěž společnosti Google v roce 2021 pokutu ve výši 220 milionů eur s odůvodněním, že společnost Google využila svého mocenského postavení na trhu online reklamy k tomu, aby upřednostnila své vlastní technologie před konkurencí. Tím narušil trh s online reklamou a v době rychlé transformace připravil o příjmy evropský vydavatelský průmysl, který je na něm závislý. Společnost Google přislíbila, že provede změny: "Jsme přesvědčeni, že nabízíme hodnotné služby a jsme v konkurenčním prostředí. Přesto jsme odhodláni aktivně spolupracovat s regulačními orgány na zlepšení našich produktů," uvádí se v reakci společnosti Google.

Trh s online reklamou předmětem několika vyšetřování
Dominantní postavení společnosti Google na reklamním trhu zkoumají nejen orgány pro hospodářskou soutěž v Bruselu, ale také ve Velké Británii, Německu a USA. Probíhá řada soudních řízení a vyšetřování - viz rámeček s odkazem. Kromě online reklamy čelí americký internetový gigant kritice ze strany vydavatelského průmyslu i v dalších oblastech, který mu vyčítá, že jim za využití jejich obsahu neposkytuje adekvátní náhradu.

Loading...
00:00 / 00:00
play_arrow
close
expand_more
Loading...
replay_10
skip_previous
play_arrow
skip_next
forward_10
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
explore
Neue "Stories" entdecken
Beta
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kostenlose Spiele