Nyní případ pro OLG

Podán opravný prostředek proti přemístění Josefa Fritzla

Nachrichten
01.02.2024 12:52

Po rozhodnutí soudního senátu z minulého týdne o přemístění pachatele incestu Josefa Fritzla (88) z vazební věznice do běžné cely podalo státní zastupitelství proti tomuto rozhodnutí odvolání.

Případ nyní poputuje k Vrchnímu zemskému soudu ve Vídni (OLG), který o něm rozhodne. Převedení 88letého muže do normální věznice, které minulý týden vynesl tříčlenný soudní senát a které není pravomocné, bylo podmíněné na deset let. Podle rozhodnutí musí Fritzl doložit pravidelnou psychoterapii a psychiatrická vyšetření.

Na jednání, které bylo minulý čtvrtek neveřejné, ale těšilo se velkému zájmu médií, nebyl přítomen žádný zástupce státního zastupitelství. Fritzl každopádně zůstane ve vazbě až do pravomocného rozhodnutí.

Obecné podmíněné propuštění
Tříčlenný soudní senát rozhodl také o obecném podmíněném propuštění, o které stále usiluje obhájkyně Astrid Wagnerová. Tento krok však byl ze zvláštních preventivních důvodů zamítnut.

Podmíněné převedení do běžné vazby, proti němuž se nyní odvolalo státní zastupitelství, se opíralo o psychiatrický posudek znalkyně Heidi Kastnerové, který dokládá, že Josef F. již nesplňuje podmínky pro vazbu mimo jiné kvůli demenci. Na to navázal tříčlenný soudní senát, který podle Wagnerové rovněž konstatoval, že 88letý muž "již není nebezpečný".

Nové rozhodnutí
Míč je nyní u odvolacího soudu ve Vídni, který se případem již několikrát zabýval na základě předchozích znaleckých posudků. V roce 2022 Vrchní zemský soud rozhodl o podmíněném přemístění Fritzla, který si mezitím změnil jméno, z detenčního ústavu. Zemský soud v Kremži předtím rozhodl jinak. V březnu 2023 bylo v Kremži vydáno nové rozhodnutí, podle kterého bylo umístění nadále nezbytné. To však bylo opět zrušeno Vrchním zemským soudem ve Vídni jako odvolací instancí.

Případ incestu v Amstettenu vyšel najevo koncem dubna 2008. Fritzl držel svou dceru 24 let v zajetí ve sklepní kobce a zplodil s ní sedm dětí - jedno z nich po narození zemřelo. V březnu 2009 byl nyní 88letý Fritzl v Sankt Pöltenu odsouzen k doživotnímu trestu odnětí svobody a zároveň byl převezen do vězení. Rozsudek zahrnoval vraždu z nedbalosti, obchod s otroky, zbavení svobody, znásilnění, krevní mstu a nátlak s přitěžujícími okolnostmi, a tedy všechna obvinění.

 krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
play_arrow
close
expand_more
Loading...
replay_10
skip_previous
play_arrow
skip_next
forward_10
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
explore
Neue "Stories" entdecken
Beta
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kostenlose Spiele