Z dala od gazu Putina?

Były szef OMV: Teraz jest właściwy moment

Nachrichten
28.02.2024 13:11

Kiedy OMV powinno wycofać się z umowy kneblującej z rosyjskim Gazpromem? Teraz, mówią w środę poseł ÖVP Othmar Karas i były dyrektor generalny Gerhard Roiss. Krajowe dostawy gazu i tak są zabezpieczone do końca 2025 roku.

Według Roissa, teraz jest właściwy czas na rozpoczęcie stopniowego wycofywania. Nie zna on szczegółów kontraktu z Gazpromem, ale jest przekonany, że wyjście z niego jest możliwe.

Według Roissa zużycie gazu w Austrii znacznie spadło: "Pod koniec zimy magazyny są nadal zapełnione w 70 procentach". Karas dodaje, że Austria nie jest już zależna od rosyjskiego gazu: "Musimy wyjść z kontraktu OMV-Gazprom. Jest to możliwe, bezpieczeństwo dostaw jest zapewnione".

Miliardy w gazie dla rosyjskiej skrzyni wojennej
Pieniądze są wykorzystywane do współfinansowania wojny Rosji przeciwko Ukrainie: "Ważne jest nie tylko wspieranie Ukrainy, ale także przekształcanie obietnic w czyny".

"Obecnie mamy realistyczną opcję wycofania się, ponieważ Ukraina nie chce przedłużyć kontraktu tranzytowego" - wyjaśnił Karas. "Oznacza to, że gaz przestanie do nas docierać pod koniec 2024 roku". Wzywa on Austrię i UE do podjęcia jasnej decyzji prawnej. "Musimy rozpocząć to stopniowe wycofywanie już dziś". Wzywa Austrię do rozbudowy 40-kilometrowego gazociągu WAG, który biegnie przez Górną Austrię.

Karas wzywa do unii energetycznej
Gazociąg Zachodniej Austrii (WAG) biegnie już zarówno ze wschodu na zachód, jak i z zachodu na wschód. Jednak w tym drugim przypadku przepustowość jest znacznie niższa. "Wynika to z faktu, że WAG został pierwotnie zaprojektowany do transportu gazu ze wschodu na zachód" - czytamy w oświadczeniu Gas Connect Austria. "Oznacza to na przykład, że równoległy rurociąg został ułożony za tłoczniami, ale nie na całej długości".

Na poziomie UE Karas wzywa do wzmocnienia Unii Energetycznej: "Wspólne zakupy gazu byłyby korzystne i powinny zostać znacznie rozszerzone". W tym celu wzywa do inwestycji w infrastrukturę i prawdziwy europejski wewnętrzny rynek sieci.

 krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
play_arrow
close
expand_more
Loading...
replay_10
skip_previous
play_arrow
skip_next
forward_10
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
explore
Neue "Stories" entdecken
Beta
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kostenlose Spiele